Bingoexpert

Bingo är antagligen vårt mest folkliga spel, och har funnits med i våra vardagsrum sedan Leif Loket Olsson ledde premiären för Bingolotto 1989.

Förr förknippades spelet oftast med pensionärer i dammiga bingohallar, tack vare internet så har bingo blivit något för alla åldrar. Spelet introducerades i Sverige slutet av 1950. Det var idrottsföreningen Gunnarstorps IF som importerade spelet från Danmark. Det började som ett experiment för att dryga ut den knappa föreningskassan. Det tog inte lång tid för andra föreningar att följa deras exempel, och vid slutet av 60-talet så hade spelet spritts till över 500 platser runt om i Sverige.

bingoexpert

Spelet går ut på att man en bricka med slumpvis utplacerade nummer. Det dras sedan olika nummer, varpå alla spelare markerar motsvarande siffra på sin bricka. Den första spelaren som får en hel rad har vunnit. Bingobrickan består oftast av 3 brickor med 5×5 rutor. Ordet BINGO brukar vara uttryckt ovanför översta raden, där varje kolumn motsvarar en bokstav ur ordet. Under varje bokstav har 15 nummer slumpats ut. Under bokstaven B finns numren 1-15, under bokstaven I finns 16-30 och så vidare. Detta fungerar som en fingervisare om under vilken rad man ska söka det utropade numret. De olika bokstäverna har även blivit namngivna för att man tydligare ska höra vilken rad som ropas. Istället för B säger man Bertil, istället för I säger man Ingvar och dylikt.

Länsstyrelsen tog över lotteritillståndet i början av 70-talet, och tillsammans med Lotteriinspektionen tydliggjordes kraven för spelet. Bland annat så reglerades vilka tryckerier som fick göra bingobrickor samt hur uppgifterna kring spelet skulle lagras. Man tror att det kan ha hindrat bingons framtid.

Under 80-talet var intresset för spelet i det närmsta obefintligt, men då kontantvinster återigen blev tillåtna 1990 så blommade spelet på nytt.

Bingo är spelet som gör mest för svenskt föreningsliv idag. Många svenska idrottsföreningar hade säkerligen inte överlevt utan bidragen som spelet tillför. Bingon har försett svensk idrott med över 10 miljarder kronor under det senaste decenniet. Kom nu igång med bingo online och andra casinospel på den fantastiskt sajten .